• Vai trò của chính sách lương thưởng đối với sự phát triển doanh nghiệp

  Vai trò của chính sách lương thưởng đối với sự phát triển doanh nghiệp

  Admin  4/3/2019  100

  Tạo ra một chính sách lương thưởng cùng chế độ phúc lợi xã hội tốt chính là khâu then chốt mang tính đột phá để các doanh nghiệp sử dụng tối đa nguồn lao động, mang đến hiệu quả thiết thực lâu dài.

 • Quản lý nhân tài trong doanh nghiệp

  Quản lý nhân tài trong doanh nghiệp

  Admin  4/3/2019  100

  Việc phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp luôn luôn là chủ đề được các nhà lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm hàng đầu.

 • 10 xu hướng quản trị nhân sự 4.0 trong kỷ nguyên mới

  10 xu hướng quản trị nhân sự 4.0 trong kỷ nguyên mới

  Admin  4/3/2019  100

  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong cách quản lý, điều hành cũng như phát triển của doanh nghiệp. Và điều này cũng tác động trực tiếp đến xu hướng phát triển trong quản trị nguồn nhân...

 • 4 vai trò trong quản lý nhân sự

  4 vai trò trong quản lý nhân sự

  Admin  4/3/2019  100

  Người làm công tác quản lý nhân sự phải linh hoạt điều chỉnh, kiểm tra nhân sự liên tục, nhằm thỏa mãn nhu cầu doanh nghiệp. Quản lý nhân sự còn phải duy trì, bảo vệ lợi ích của nhân sự, giúp nâng cao năng lực nhân sự bằng...

 • Quy trình xây dựng KPI cho một bộ phận, chức danh công việc

  Quy trình xây dựng KPI cho một bộ phận, chức danh công việc

  Admin  4/3/2019  100

  Các bộ phận/phòng/ban tự xây dựng KPI: có thể do các bộ phận/phòng/ban chức năng trực tiếp xây dựng hệ thống KPI cho các vị trí chức danh trong bộ phận/phòng/ban đó dựa trên sự hướng dẫn, trợ giúp về mặt phương pháp của những...

Thiết kế 2019 © Bản quyền Công ty tư vấn đầu tư TPR