Tìm hiểu hiện tượng risk off trong chứng khoán

Cập nhật: 16/12/2019 | 10:42:31 PM

Risk off là 1 lý thuyết về tâm lý thị trường ám chỉ hành vi của nhà đầu tư theo cảm nhận mức độ rủi ro của thị trường tài chính.

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu chi tiết risk off là gì!

Risk off là gì?

Thời gian gần đầy giới tài chính luôn sử dụng cụm từ “risk off” trong các báo cáo của mình. RISK OFF là gì và nếu như NĐT tìm hiểu sẽ thấy 1 cụm từ nữa đối ngược là RISK ON.

Trong thời gian gần đây khi lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng vọt lên 3% khiến cho dòng vốn đảo chiều. Hiện tượng “risk-off” đã tạo sức ép lớn lên đồng tiền của các quốc gia mới nổi, đáng chú ý là khu vực ASEAN. Điều đó có nghĩa là NĐT đã từ bỏ những tài sản rủi ro để gia tăng tiền mặt nhằm phòng tránh rủi ro có thể xảy ra. 

>>Xem thêm:

Risk on Risk off tại thị trường chứng khoán:

Risk on – Risk off được hiểu là một hành vi của NĐT theo một xu thế nào đó. Trong giai đoạn khi rủi ro được coi là thấp, các nhà đầu tư sẽ có xu hướng tham gia vào các khoản đầu tư rủi ro cao hơn ( risk on); ngược lại khi rủi ro được nhận thức là cao, các nhà đầu tư có khuynh hướng thu hút các khoản đầu tư rủi ro thấp hơn hoặc từ bỏ rủi ro (risk off).

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 được coi là một năm rủi ro, khi các nhà đầu tư cố gắng giảm rủi ro bằng cách bán các vị thế rủi ro hiện tại và chuyển thành tiền mặt hoặc  các vị trí có rủi ro thấp, chẳng hạn như trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Tất nhiên không phải tất cả các loại tài sản đều có cùng rủi ro. Các nhà đầu tư có xu hướng thay đổi các loại tài sản tùy thuộc vào rủi ro được nhận biết trên thị trường. Ví dụ, cổ phiếu thường được xem là tài sản rủi ro hơn trái phiếu. Khi cổ phiếu được bán ra và các nhà đầu tư chạy cho nơi trú ẩn trong trái phiếu hoặc vàng, môi trường được cho là rủi ro.

Hành động Risk on – Risk off có thể bị ảnh hưởng bởi những báo cáo từ các tổ chức tài chính lớn hoặc từ Ngân hàng TƯ. Risk on sẽ được thúc đẩy nếu có dự báo của việc mở rộng thu nhập của công ty, triển vọng kinh tế lạc quan, chính sách ngân hàng trung ương và đầu cơ. Khi các nhà đầu tư cảm thấy thị trường đang được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản họ nhận thấy triển vọng của thị trường.

Ngược lại, Risk off sẽ diễn ra nếu các dự báo cho rằng suy giảm thu nhập doanh nghiệp phổ biến, ký kết hợp đồng hoặc làm chậm dữ liệu kinh tế, chính sách ngân hàng trung ương không chắc chắn, đổ xô vào đầu tư an toàn và các yếu tố khác.

Nội dung cùng chủ đề
Thiết kế 2019 © Bản quyền Công ty tư vấn đầu tư TPR